Drobečková navigace

Úvod > Úřad obce > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky

Číslo Název vyhlášky

Schválení

Účinnost

1/2007

Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

19.07.2007 05.08.2007
1/2014

O místním poplatku ze psů

18.12.2014 05.01.2015
1/2015

Systém shromažďování odpadů

10.12.2015 1.1.2016
2/2015

Poplatek za shromažďování odpadů

10.12.2015 1.1.2016
3/2015

O místním poplatku z ubytovací kapacity

10.12.2015 1.1.2016
4/2015

O místním poplatku za rekreační pobyt

 10.12.2015 1.1.2016
1/2016 

O vymezení doby nočního klidu

15.9.2016 1.10.2016

Směrnice

Číslo Název směrnice Schválení Účinnost
1/2016 Směrnice k prodeji, oceňování, pronájmu a pachtu pozemků ve vlastnictví obce Záchlumí 28.4.2016 14.5.2016

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon