Drobečková navigace

Úvod > Úřad obce > Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet na rok 2018

Třída 1 - daňové příjmy

10 839 460

Třída 2 - Nedaňové příjmy

898 000

Třída 3 - Kapitálové příjmy

0

Třída 4 - Přijaté transfery

153 100

             z toho: 4112 SDV

153 100

Příjmy celkem

11 890 560

   

Třída 5 - Běžné výdaje

9 972 460

Třída 6 - Kapitálové výdaje

4 850 000

Výdaje celkem

14 822 460

Saldo: příjmy - výdaje

-2 931 900

Třída 8 - financování

2 931 900

z toho: pol. 8115

2 931 900

 

Par.        Pol.

Příjmy

Kč 

1111

Daň z příjmů fyz. osob

2 400 000

1112

Daň z příjmů fyz. osob

65 000

1113

Daň z příjmů fyz. osob

195 000

1121

Daň z příjmů práv. osob

2 100 000

1211

DPH

4 800 000

1340

Poplatek za komunál. odpad

314 000

1341

Poplatek ze psů

11 000

1342,1345

Rekreační poplatky

2 000

1356

Příjmy z úhrad za dobývání nerostů

100 000

1361

Správní poplatky

5 000

1381

Daň z hazardních her

30 000

1511

Daň z nemovitosti

640 000

4112

Souhrnný dotační vztah na výkon st.správy

153 100

1032

Příjmy z lesa

200 000

2141

Nájemné - restaurace Fontána

36 000

2321

Stočné

70 000

3392

Příjmy - vstup - sál

8 000

3399

Ostatní záležitosti kultury

48 000

3612

Nájemné - byty

270 000

3635

Územní plánování

71 000

3639

Komunální služby

100 000

3725

Příjmy za třídění odpadu

80 000

6310

Příjmy z úroků

15 000

1122

Daň z příjmů za obec

177 460

Příjmy celkem  

11 890 560

 

Par.        Pol.

Výdaje

Kč 

1032

Lesní hospodářství

130 000

2141

Restaurace Fontána

5 000

2212

Komunikace

1 500 000

2219

Parkoviště, chodníky, mosty

100 000

2221

Zastávky

5 000

2310

Pitná voda

684 000

2310

Pitná voda - nový vrt

1 600 000

2321

ČOV

300 000

2333

Úpravy drobných vodních toků

100 000

3111     5331

Příspěvek MŠ

550 000

3117     5331

Příspěvek ZŠ

500 000

3117

ZŠ Bohousová

118 000

3314

Knihovny

45 000

3319

Kroniky

22 500

3322

Památky kulturní

620 000

3326

Památky místní

22 500

3341

Rozhlas

20 000

3392

Sál Fontána

130 000

3399

SPOZ

250 000

3412

Sportovní zařízení

10 000

3421

Dětská hřiště

10 000

3612

Bytové hospodářství

830 000

3613

Nebytové hosp. - OV Litice

10 000

3631

Veřejné osvětlení

260 000

3635

Územní plánování

71 000

3639

Komunální služby

1 360 000

3639

Komunální služby - traktor

2 000 000

3721

Nebezpečný odpad

30 000

3722

Komunální odpad

480 000

3745

Péče o vzhled obcí

80 000

3900

Ostatní činnosti a služby pro obyvatelstvo

30 000

4357

Transfer na zdravotnické zařízení

15 000

5212

Povinné rezervy

50 000

5512

Požární ochrana

273 000

5512

Požární ochrana - hasičské auto

410 000

6112

Zastupitelstvo

1 130 000

6171

Činnost místní správy

820 000

6310

Služby peněž. ústavů

2 000

6320

Pojištění majetku

70 000

6399

Daň z příjmů za obec

177 460

6402

Finanční vypořádání za r. 2017

2 000

Výdaje celkem

14 822 460

- příspěvek pro MŠ Záchlumí 550 000,- Kč   Par. 3111 pol. 5331

- příspěvek pro ZŠ Bohousová 500 000,- Kč   Par. 3117 pol. 5331

- poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč na jednoho občana umístěného ve zdravotnickém a podobném zařízení. Jednotlivé žádosti vyřizuje rada obce  

  do max. výše 15 000,- Kč schváleného rozpočtu (par. 4357 pol. 5339)

- poskytnutí příspěvku pro Sdružení obcí Orlicko do výše 45 000,- Kč schváleného rozpočtu (par. 3639 pol. 5329)

- rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby je v kompetenci účetní obce.