Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6
tříděný odpad plast
7 8
tříděný odpad papír
9
komunální odpad
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
Třídění bio odpad - kontejnery
tříděný odpad plast
21 22 23
komunální odpad
24
Uzavření pošty Partner 24.5.2024
25
Pozvání na kácení máje 25.5.2024
Pozvánka na hasičské závody v Areálu snů v sobotu 25.5.2024
26
27 28 29 30 31 1 2

Kalendář svozu odpadů

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6
tříděný odpad plast
7 8
tříděný odpad papír
9
komunální odpad
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
tříděný odpad plast
21 22 23
komunální odpad
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Úřad obce > Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet na rok 2024

Třída 1 - daňové příjmy

17 023 740

Třída 2 - Nedaňové příjmy

 1 524 000

Třída 3 - Kapitálové příjmy

  0

Třída 4 - Přijaté transfery

184 200

             z toho: 4112 SDV

184 200

Příjmy celkem

18 731 940

   

Třída 5 - Běžné výdaje

14 727 740

Třída 6 - Kapitálové výdaje

 6 410 000

Výdaje celkem

21 137 740

Saldo: příjmy - výdaje

-2 405 800

Třída 8 - financování

  2 405 800

z toho: pol. 8115

  2 405 800

 

Par.       Pol.

Příjmy

Kč 

1111

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

2 500 000

1112

Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ

180 000

1113

Daň z příjmů fyz. osob

480 000

1121

Daň z příjmů práv. osob

4 000 000

1211

DPH

7 800 000

1345

Poplatek za komunál. odpad

680 000

1341

Poplatek ze psů

14 000

1342

Poplatek z pobytu

9 000

1356

Příjmy z úhrad za dobývání nerostů

50 000

1361

Správní poplatky

5 000

1381

Daň z hazardních her

50 000

1511

Daň z nemovitosti

1 000 000

4112

Souhrnný dotační vztah na výkon st. správy

184 200

1032

Příjmy z lesa

200 000

2321

Stočné

90 000

3392

Příjmy - vstup - sál

20 000

3399

Ostatní záležitosti kultury 

5 000

3612

Nájemné - byty

510 000

3613

Nájemné - nebytové prostory

44 000

3639

Komunální služby

75 000

3725

Příjmy za třídění odpadu

130 000

6310

Příjmy z úroků

450 000

1122

Daň z příjmů za obec

255 740

Příjmy celkem  

18 731 940 

 

Par.      Pol.

Výdaje

Kč 

1032

Lesní hospodářství

250 000

2141

vnitřní obchod

100 000

2212

Komunikace

2 310 000

2219

Parkoviště, chodníky

500 000

2221

Zastávky

10 000

2310

Pitná voda

760 000

2321

ČOV

695 000

2333

Úpravy drobných vodních toků

200 000

3111     5331

Příspěvek MŠ

700 000

3111

FVE

1 500 000

3117     5331

Příspěvek ZŠ

750 000

3314

Knihovny

55 000

3319

Kroniky

35 000

3322

Památky kulturní

200 000

3326

Památky místní

40 000

3341

Rozhlas

50 000

3392

Sál Fontána

332 000

3399

Ostatní záležitosti kultury

220 000

3412

Sportovní zařízení

50 000

3421

Hřiště

35 000

3612

Bytové hospodářství

300 000

3613

Nebytové hospodářství

120 000

3631

Veřejné osvětlení

800 000

3635

Územní plánování

120 000

3639

Komunální služby

3 168 000

3639

Sdružení obcí Orlicko

2 250 000

3721

Nebezpečný odpad

60 000

3722

Komunální odpad

800 000

3745

Péče o vzhled obcí

100 000

3900

Ostatní činnosti a služby pro obyvatelstvo

79 000

4357

Transfer na zdravotnické zařízení

9 000

5213

Povinné rezervy

50 000

5512

Požární ochrana

1 019 000

6112

Zastupitelstvo

1 405 000

6171

Činnost místní správy

1 658 000

6310

Služby peněž. ústavů

2 000

6320

Pojištění majetku

150 000

6399

Daň z příjmů za obec

255 740

Výdaje celkem

21 137 740

     Závazné ukazatele rozpočtu:

        - příspěvek pro MŠ Záchlumí   700 000,- Kč   Par. 3111 pol. 5331

- příspěvek pro ZŠ Bohousová 750 000,- Kč   Par. 3117 pol. 5331

- poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč na jednoho občana umístěného ve zdravotnickém a podobném zařízení. Jednotlivé žádosti vyřizuje starosta  obce  do max. výše 9 000,- Kč schváleného       rozpočtu (par. 4357 pol. 5339)

- poskytnutí finančního daru pro spolky, svazy a organizace vyřizuje starosta obce v rámci finančních prostředků na par. 3900

- poskytnutí členského a mimořádného příspěvku pro Sdružení obcí Orlicko do výše 2 250 000,- Kč schváleného rozpočtu (par. 3639 pol. 5329, 6349)

- rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby je v kompetenci účetní obce.