Drobečková navigace

Úvod > Úřad obce > Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet na rok 2019

Třída 1 - daňové příjmy

11 711 330

Třída 2 - Nedaňové příjmy

892 000

Třída 3 - Kapitálové příjmy

275 000

Třída 4 - Přijaté transfery

165 000

             z toho: 4112 SDV

165 000

Příjmy celkem

13 043 330

   

Třída 5 - Běžné výdaje

8 470 330

Třída 6 - Kapitálové výdaje

6 580 000

Výdaje celkem

15 050 330

Saldo: příjmy - výdaje

-2 007 000

Třída 8 - financování

2 007 000

z toho: pol. 8115

2 007 000

 

Par.        Pol.

Příjmy

Kč 

1111

Daň z příjmů fyz. osob

2 700 000

1112

Daň z příjmů fyz. osob

60 000

1113

Daň z příjmů fyz. osob

220 000

1121

Daň z příjmů práv. osob

2 100 000

1211

DPH

5 500 000

1340

Poplatek za komunál. odpad

315 000

1341

Poplatek ze psů

12 000

1342,1345

Rekreační poplatky

2 000

1356

Příjmy z úhrad za dobývání nerostů

50 000

1361

Správní poplatky

5 000

1381

Daň z hazardních her

30 000

1511

Daň z nemovitosti

640 000

4112

Souhrnný dotační vztah na výkon st.správy

165 000

1032

Příjmy z lesa

200 000

2141

Nájemné - restaurace Fontána

36 000

2321

Stočné

70 000

3392

Příjmy - vstup - sál

10 000

3399

Ostatní záležitosti kultury

5 000

3612

Nájemné - byty

270 000

3635

Územní plánování

71 000

3639

Komunální služby

90 000

3639

Prodej pozemku

25 000

3639

Prodej traktoru

250 000

3725

Příjmy za třídění odpadu

90 000

6310

Příjmy z úroků

50 000

1122

Daň z příjmů za obec

77 330

Příjmy celkem  

13 043 330

 

Par.        Pol.

Výdaje

Kč 

1032

Lesní hospodářství

150 000

2141

Restaurace Fontána

10 000

2212

Komunikace

4 000 000

2219

Parkoviště, chodníky, mosty

10 000

2221

Zastávky

5 000

2310

Pitná voda

1 200 000

2321

ČOV

300 000

2333

Úpravy drobných vodních toků

100 000

3111     5331

Příspěvek MŠ

550 000

3117     5331

Příspěvek ZŠ

550 000

3117

ZŠ Bohousová

2 018 000

3314

Knihovny

50 000

3319

Kroniky

25 000

3322

Památky kulturní

50 000

3326

Památky místní

25 000

3341

Rozhlas

20 000

3392

Sál Fontána

160 000

3399

SPOZ

200 000

3412

Sportovní zařízení

10 000

3421

Dětská hřiště

20 000

3612

Bytové hospodářství

160 000

3613

Nebytové hosp. - OV Litice

10 000

3631

Veřejné osvětlení

230 000

3635

Územní plánování

121 000

3639

Komunální služby

1 127 000

3721

Nebezpečný odpad

30 000

3722

Komunální odpad

480 000

3745

Péče o vzhled obcí

80 000

3900

Ostatní činnosti a služby pro obyvatelstvo

30 000

4357

Transfer na zdravotnické zařízení

15 000

5213

Povinné rezervy

50 000

5512

Požární ochrana

100 000

5512

Požární ochrana - hasičské auto

1 100 000

6112

Zastupitelstvo

1 027 000

6171

Činnost místní správy

857 000

6310

Služby peněž. ústavů

2 000

6320

Pojištění majetku

100 000

6399

Daň z příjmů za obec

77 330

6402

Finanční vypořádání za r. 2017

1 000

Výdaje celkem

15 050 330

- příspěvek pro MŠ Záchlumí 550 000,- Kč   Par. 3111 pol. 5331

- příspěvek pro ZŠ Bohousová 550 000,- Kč   Par. 3117 pol. 5331

- poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč na jednoho občana umístěného ve zdravotnickém a podobném zařízení. Jednotlivé žádosti vyřizuje starosta obce  

  do max. výše 15 000,- Kč schváleného rozpočtu (par. 4357 pol. 5339)

- poskytnutí finančního daru pro místní spolky, svazy a organizace vyřizuje starosta obce v rámci finančních prostředků na par. 3900

- poskytnutí příspěvku pro Sdružení obcí Orlicko do výše 50 000,- Kč schváleného rozpočtu (par. 3639 pol. 5329)

- rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby je v kompetenci účetní obce.