Drobečková navigace

Úvod > Úřad obce > Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet na rok 2020

Třída 1 - daňové příjmy

12 355 520

Třída 2 - Nedaňové příjmy

816 000

Třída 3 - Kapitálové příjmy

0

Třída 4 - Přijaté transfery

172 100

             z toho: 4112 SDV

172 100

Příjmy celkem

13 343 620

   

Třída 5 - Běžné výdaje

9 742 520

Třída 6 - Kapitálové výdaje

5 450 000

Výdaje celkem

15 192 520

Saldo: příjmy - výdaje

-1 848 900

Třída 8 - financování

1 848 900

z toho: pol. 8115

1 848 900 

 

Par.        Pol.

Příjmy

Kč 

1111

Daň z příjmů fyz. osob

2 900 000

1112

Daň z příjmů fyz. osob

70 000

1113

Daň z příjmů fyz. osob

250 000

1121

Daň z příjmů práv. osob

2 400 000

1211

DPH

5 500 000

1340

Poplatek za komunál. odpad

350 000

1341

Poplatek ze psů

13 000

1342

Poplatek z pobytu

1 000

1349

Rekreační poplatky za r. 2019

1 000

1356

Příjmy z úhrad za dobývání nerostů

50 000

1361

Správní poplatky

5 000

1381

Daň z hazardních her

50 000

1511

Daň z nemovitosti

650 000

4112

Souhrnný dotační vztah na výkon st.správy

172 100

1032

Příjmy z lesa

100 000

2141

Nájemné - restaurace Fontána

9 000

2321

Stočné

70 000

3392

Příjmy - vstup - sál

15 000

3399

Ostatní záležitosti kultury

5 000

3612

Nájemné - byty

350 000

3635

Územní plánování

47 000

3639

Komunální služby

70 000

3725

Příjmy za třídění odpadu

100 000

6310

Příjmy z úroků

50 000

1122

Daň z příjmů za obec

115 520

Příjmy celkem  

13 343 620

 

Par.        Pol.

Výdaje

Kč 

1032

Lesní hospodářství

191 000

2141

Restaurace Fontána

25 000

2212

Komunikace

3 510 000

2221

Zastávky

5 000

2310

Pitná voda

900 000

2321

ČOV

325 000

2333

Úpravy drobných vodních toků

100 000

3111     5331

Příspěvek MŠ

550 000

3117     5331

Příspěvek ZŠ

600 000

3314

Knihovny

45 000

3319

Kroniky

30 000

3322

Památky kulturní

100 000

3326

Památky místní

30 000

3341

Rozhlas

20 000

3392

Sál Fontána

120 000

3399

SPOZ

170 000

3412

Sportovní zařízení

10 000

3421

Dětská hřiště

10 000

3612

Bytové hospodářství

300 000

3613

Nebytové hosp. - OV Litice

20 000

3631

Veřejné osvětlení

290 000

3639

Komunální služby

1 672 000

3721

Nebezpečný odpad

40 000

3722

Komunální odpad

550 000

3745

Péče o vzhled obcí

90 000

3900

Ostatní činnosti a služby pro obyvatelstvo

22 000

4357

Transfer na zdravotnické zařízení

9 000

5213

Povinné rezervy

50 000

5512

Požární ochrana

120 000

6112

Zastupitelstvo

1 160 000

6171

Činnost místní správy

3 900 000

6310

Služby peněž. ústavů

2 000

6320

Pojištění majetku

110 000

6399

Daň z příjmů za obec

115 520

6402

Finanční vypořádání za r. 2019

1 000

Výdaje celkem

15 192 520

        - příspěvek pro MŠ Záchlumí 550 000,- Kč   Par. 3111 pol. 5331

- příspěvek pro ZŠ Bohousová 600 000,- Kč   Par. 3117 pol. 5331

- poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč na jednoho občana umístěného ve zdravotnickém a podobném zařízení. Jednotlivé žádosti vyřizuje starosta obce  

  do max. výše 9 000,- Kč schváleného rozpočtu (par. 4357 pol. 5339)

- poskytnutí finančního daru pro místní spolky, svazy a organizace vyřizuje starosta obce v rámci finančních prostředků na par. 3900

- poskytnutí příspěvku pro Sdružení obcí Orlicko do výše 65 000,- Kč schváleného rozpočtu (par. 3639 pol. 5329)

- rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby je v kompetenci účetní obce.