Drobečková navigace

Úvod > Úřad obce > Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet na rok 2017

Třída 1 - daňové příjmy

9 106 860

Třída 2 - Nedaňové příjmy

811 000

Třída 3 - Kapitálové příjmy

0

Třída 4 - Přijaté transfery

143 200

             z toho: 4112 SDV

143 200

Příjmy celkem

10 061 060

   

Třída 5 - Běžné výdaje

7 678 860

Třída 6 - Kapitálové výdaje

5 196 000

Výdaje celkem

12 874 860

Saldo: příjmy - výdaje

-2 813 800

Třída 8 - financování

2 813 800

z toho: pol. 8115

2 813 800

 

Par./pol.

Příjmy

Kč 

1111

Daň z příjmů fyz. osob

1 800 000

1112

Daň z příjmů fyz. osob

50 000

1113

Daň z příjmů fyz. osob

180 000

1121

Daň z příjmů práv. osob

2 000 000

1211

DPH

3 900 000

1340

Poplatek za komunál. odpad

312 000

1341

Poplatek ze psů

11 000

1342,1345

Rekreační poplatky

2 000

1361

Správní poplatky

8 000

1381

Daň z hazardních her

30 000

1511

Daň z nemovitosti

640 000

4112

Souhrnný dotační vztah na výkon st.správy

143 200

1032

Příjmy z lesa

200 000

1356

Úhrady z dobývacího prostoru a nerostů

80 000

2321

Stočné

70 000

3392

Příjmy - vstup - sál

12 000

3612

Nájemné - byty

270 000

2141

Nájemné - restaurace Fontána

36 000

3635

Změna územního plánu

71 000

3639

Komunální služby - traktor

30 000

3639

Pronájem pozemků

25 000

3725

Příjmy za třídění odpadu

60 000

6310

Příjmy z úroků

37 000

1122

Daň z příjmů za obec

93 860

Příjmy celkem  

10 061 060

 

Par

Výdaje

Kč 

1032

Lesní hospodářství

130 000

2141

Restaurace Fontána

5 000

2212

Komunikace

3 050 000

2219

Parkoviště, chodníky, mosty

2 750 000

2221

Zastávky

5 000

2310

Pitná voda

530 000

2321

ČOV

300 000

2333

Úpravy drobných vodních toků

100 000

3111

Příspěvek MŠ

550 000

3117

Příspěvek ZŠ

500 000

3117

ZŠ Bohousová

71 000

3314

Knihovny

35 000

3319

Kroniky

21 000

3326

Památky místní

71 000

3322

Kaple Litice

220 000

3392

Sál Fontána

130 000

3399

SPOZ

140 000

3412

Sportovní zařízení

10 000

3421

Dětská hřiště

30 000

3900

Ostatní činnosti a služby pro obyvatelstvo

25 000

3612

Bytové hospodářství

400 000

3613

Nebytové hosp. - OV Litice

10 000

3631

Veřejné osvětlení

200 000

3635

Změna územního plánu

71 000

3639

Komunální služby

935 000

3341

Rozhlas

20 000

3721

Nebezpečný odpad

30 000

3722

Komunální odpad

480 000

3745

Péče o vzhled obcí

80 000

5512

Požární ochrana

123 000

6112

Zastupitelstvo

825 000

6171

Činnost místní správy

800 000

6320

Pojištění majetku

55 000

6310

Služby peněž. ústavů

2 000

4357

Transfer na zdravotnické zař.

15 000

5212

Povinné rezervy

50 000

6399

Daň z příjmů za obec

93 860

6402

Finanční vypořádání za r. 2016

12 000

Výdaje celkem

12 874 860

- příspěvek pro MŠ Záchlumí 550 000,- Kč   Par. 3111 pol. 5331

- příspěvek pro ZŠ Bohousová 500 000,- Kč   Par. 3117 pol. 5331

- poskytnutí dotace ve výši 3000,- Kč na jednoho občana umístěného ve zdravotnickém a podobném zařízení.Jednotlivé žádosti vyřizuje rada obce  

  do max. výše 15 000,- Kč schváleného rozpočtu (par. 4357 pol. 5339)

- poskytnutí 5000,- Kč pro Městskou knihovnu Žamberk na nákup knih do výměnného fondu v rámci meziobecní spolupráce (par. 3314)

- poskytnutí příspěvku pro Sdružení obcí Orlicko do výše 30 000,- Kč schváleného rozpočtu (par. 3639 pol. 5329)

- rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby je v kompetenci účetní obce.