Drobečková navigace

Úvod > Úřad obce > Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet na rok 2021

Třída 1 - daňové příjmy

10 104 870

Třída 2 - Nedaňové příjmy

722 000

Třída 3 - Kapitálové příjmy

0

Třída 4 - Přijaté transfery

408 000

             z toho: 4112 SDV

179 100

Příjmy celkem

11 234 870

   

Třída 5 - Běžné výdaje

10 754 8700

Třída 6 - Kapitálové výdaje

480 000

Výdaje celkem

11 234 870

Saldo: příjmy - výdaje

0

Třída 8 - financování

0

z toho: pol. 8115

0

 

Par.        Pol.

Příjmy

Kč 

1111

Daň z příjmů fyz. osob

1 700 000

1112

Daň z příjmů fyz. osob

50 000

1113

Daň z příjmů fyz. osob

250 000

1121

Daň z příjmů práv. osob

1 700 000

1211

DPH

5 200 000

1340

Poplatek za komunál. odpad

360 000

1341

Poplatek ze psů

14 000

1342

Poplatek z pobytu

5 000

1356

Příjmy z úhrad za dobývání nerostů

50 000

1361

Správní poplatky

5 000

1381

Daň z hazardních her

50 000

1511

Daň z nemovitosti

650 000

4112

Souhrnný dotační vztah na výkon st.správy

179 100

4116

Průtoková dotace pro MŠ

228 900

1032

Příjmy z lesa

60 000

2141

Nájemné restaurace Fontána

0

2321

Stočné

80 000

3392

Příjmy - vstup - sál

0

3399

Ostatní záležitosti kultury

0

3612

Nájemné - byty

350 000

3639

Komunální služby

82 000

3725

Příjmy za třídění odpadu

110 000

6310

Příjmy z úroků

40 000

1122

Daň z příjmů za obec

70 870

Příjmy celkem  

11 234 870

 

Par.        Pol.

Výdaje

Kč 

1032

Lesní hospodářství

200 000

2141

Restaurace Fontána

10 000

2212

Komunikace

1 310 000

2219

Parkoviště, chodníky

350 000

2221

Zastávky

5 000

2310

Pitná voda

7550 000

2321

ČOV

605 000

2333

Úpravy drobných vodních toků

100 000

3111     5331

Příspěvek MŠ

600 000

3111     5336

Průtoková dotace pro MŠ

228 900

3117     5331

Příspěvek ZŠ

600 000

3314

Knihovny

45 000

3319

Kroniky

30 000

3322

Památky kulturní

100 000

3326

Památky místní

30 000

3341

Rozhlas

100 000

3392

Sál Fontána

120 000

3399

SPOZ

110 000

3412

Sportovní zařízení

10 000

3421

Hřiště

10 000

3612

Bytové hospodářství

300 000

3613

Nebytové hosp. - OV Litice

20 000

3631

Veřejné osvětlení

4000 000

3639

Komunální služby

1 484 000

3721

Nebezpečný odpad

60 000

3722

Komunální odpad

600 000

3745

Péče o vzhled obcí

80 000

3900

Ostatní činnosti a služby pro obyvatelstvo

11 000

4357

Transfer na zdravotnické zařízení

9 000

5213

Povinné rezervy

50 000

5512

Požární ochrana

300 000

6112

Zastupitelstvo

1 160 000

6171

Činnost místní správy

1 258 100

6310

Služby peněž. ústavů

2 000

6320

Pojištění majetku

110 000

6399

Daň z příjmů za obec

70 870

6402

Finanční vypořádání za r. 2019

1 000

Výdaje celkem

11 234 870

        - příspěvek pro MŠ Záchlumí   600 000,- Kč   Par. 3111 pol. 5331

- příspěvek pro ZŠ Bohousová 600 000,- Kč   Par. 3117 pol. 5331

- poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč na jednoho občana umístěného ve zdravotnickém a podobném zařízení. Jednotlivé žádosti vyřizuje starosta obce  

  do max. výše 9 000,- Kč schváleného rozpočtu (par. 4357 pol. 5339)

- poskytnutí finančního daru pro místní spolky, svazy a organizace vyřizuje starosta obce v rámci finančních prostředků na par. 3900

- poskytnutí příspěvku pro Sdružení obcí Orlicko do výše 65 000,- Kč schváleného rozpočtu (par. 3639 pol. 5329)

- rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby je v kompetenci účetní obce.