Drobečková navigace

Úvod > O obci > Územní plán

Územní plán

Změna č.2 ÚP Záchlumí byla vydána Zastupitelstvem obce Záchlumí dne 26. 8. 2019 usnesením č. Z 9/4 a nabyla účinnosti 12. 9. 2019.

Textová část změny č.2 ověřená

Hlavní výkres

Výkres základního členění území

Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres širších vztahů

 

Úplné znění ÚP Záchlumí po vydané změně č. 2 bylo vydáno Zastupitelstvem obce Záchlumí 26. 8. 2019  a nabylo účinnosti dne 12. 9. 2019.

Úplné znění ÚP po vydané změně - textová část

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres širších vztahů